Header image alt text

Черкаська окружна прокуратура

Порядок приймання запитів на публічну інформацію та надання її запитувачам

Забезпечення доступу до публічної інформації

Порядок приймання запитів на публічну інформацію та надання її запитувачам

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у спеціально відведеному місці – кабінеті «Доступу до публічної інформації», що знаходиться  на першому поверсі приміщення Черкаської місцевої прокуратури по вул. Б.Хмельницького, 60 в місті Черкаси.

 

Запит на інформацію має містити (стаття 14 Закону):

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію прокуратурою області розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у кабінеті «Доступу до публічної інформації», а також розміщено на стенді, веб-сайті.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту старшим прокурором прокуратури області з питань забезпечення доступу до публічної інформації, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала. Інформація на запит надається безкоштовно.

Порядок та строки надання публічної інформації запитувачам

Відповіді запитувачам з долученням копій документів надаються за підписом старшого прокурора прокуратури області з питань забезпечення доступу до публічної інформації (міськміжрайпрокурора) у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запитів. У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону,  заступником прокурора області цей термін може бути скорочений до 48 годин з дня отримання запиту. За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону, строк надання інформації на запит може бути продовжено до 20 робочих днів. Про продовження розгляду запитувачі повідомляються не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі надходження до прокуратури Черкаської області запитів на інформацію, якою вона не володіє, але відомий її розпорядник, запити надсилаються належним розпорядникам у строки, визначені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувачів.

В И Т Я Г

З А К О Н     У К Р А Ї Н И

« ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

( від 13.01. 2013 № 2939-VI)

Публічна інформація (стаття 1)

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Сфера дії Закону (стаття 2)

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійснені ними своїх функцій, а також у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків встановлених законом (стаття 1)

Публічна інформація з обмеженим доступом (стаття 6)

Інформацією з обмеженим доступом є:

1)    конфіденційна інформація;

2)    таємна інформація;

3)  службова інформація.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація доступ до якої не обмежений.

Конфіденційна інформація (стаття 7) – інформація доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація (стаття 8) – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Службова інформація (стаття 9) – інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; зібрана в процесі оперативно-розшукової, контр розвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.