Header image alt text

Черкаська окружна прокуратура


  • Видео


Громадянам

Відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», введеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 «Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед працівників органів прокуратури» та від 13.03.2020 № 147 «Про призупинення проведення особистого прийому громадян», ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО ДОПУСК ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ.

У зв’язку з цим, на час дії карантину на всій території України ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЗАЯВНИКІВ, ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ.

Враховуючи ситуацію, яка вимагає дотримання правил карантину, просимо обрати більш сприятливий час для направлення звернень та запитів на адресу органів прокуратури, а також з розумінням віднестись до можливих випадків більш тривалого строку їх розгляду, ніж той, що передбачений чинним законодавством.

Водночас звернутися до Черкаської окружної прокуратури Ви можете:

1) з письмовим зверненням:

- поштою на адресу Черкаської окружної прокуратури: вул. Богдана Хмельницького, 60, м. Черкаси, 18000;

- через скриньку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 60, м. Черкаси, 18000;

- шляхом подання електронного звернення за адресою: (крім депутатських звернень та запитів);

- зателефонувавши на телефон «гарячої лінії» — (0472) 54-46-71

 

2) із запитами на публічну інформацію:

- через скриньку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 60, м. Черкаси, 18000;

- поштою (на адресу Черкаської окружної прокуратури: вул. Богдана Хмельницького, 60, м. Черкаси, 18000);

- на електронну пошту: ;

- зателефонувавши за номером телефону (0472) 54-46-71.

 

Чигиринський відділ Черкаської окружної прокуратури — 20901, м. Чигирин, вул. Козацька, 35, телефон: (04730) 2-58-65, електронна пошта: [email protected].

 

ГРАФІК

ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ

Керівник

Черкаської окружної прокуратури

Андрій ЗАМОТАЙЛО

 

-

вівторок

з 09 год. до 12 год.

Перший заступник керівника Черкаської окружної прокуратури 

Артем ШЛЯХОВ

 

-

понеділок

з 09 год. до 12 год.

Заступник керівника Черкаської окружної прокуратури

Євгеній ТРОЦЬКО

 

-

середа

з 09 год. до 12 год.

Заступник керівника Черкаської окружної прокуратури

Володимир ТАРАНЕНКО

 

-

четвер

з 09 год. до 12 год.

  

 

ГРАФІК

ПРИЙОМУ ЗАПИТУВАЧІВ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В ЧЕРКАСЬКІЙ ОКРУЖНІЙ ПРОКУРАТУРІ

 

Керівник

Черкаської окружної прокуратури

Андрій ЗАМОТАЙЛО

 

-

щоденно (у робочі дні)

з 09 год. до 10 год.

 

Прокурор

Черкаської окружної прокуратури

Інна КРАВЧЕНКО

 

-

щоденно

понеділок – четвер

з 08 год. до 17 год.,

п’ятниця

з 08 год. до 15 год. 45 хв.

 

Конституція України

 Стаття 131-1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.

Закон України «Про прокуратуру»

16 липня 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 зі змінами і доповненнями.

Відповідно до положень вказаного Закону України «Про прокуратуру», які набрали чинності з 16.07.2015, на прокуратуру покладаються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.

Звертаємо увагу, що представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді відтепер здійснюється лише в межах, передбачених статтею 23 даного Закону.

Так, прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист; інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

У свою чергу, відповідно до пункту 1 розділу XIII Перехідних положень Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 – прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Одночасно, чинною редакцією Основного Закону України органи прокуратури позбавлено права представляти інтереси громадян в судах з метою захисту їх порушених прав або інтересів.

Представництво прокурором в суді здійснюється виключно після підтвердження судом підстав для представництва.

Крім того, варто зазначити, що прокурор бере участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень лише у справі, в якій здійснював представництво інтересів громадянина або держави в суді.

Повноважень щодо проведення перевірок на підприємствах, установах, організаціях на органи прокуратури даним Законом не покладено.